Promovem bons hàbits 'perquè tothom mengi millor'

L’objectiu és que tothom mengi millor -més bo, més sa i més sostenible-, adaptat en funció de les cultures i les tradicions i a qualsevol situació de vida de les persones.

Actuacions en la comunitat educativa 3.588 persones
Millora de la restauració col·lectiva i social 2.995 persones
Tallers específics sobre alimentació 4.872 persones
Festa Alícia’t 4.900 persones
16,355

són les persones amb les quals hem dut a terme accions per a millorar l'alimentació.