La nostra raó de ser: les persones
Creem
ocupació
Millorem la
qualitat de vida
Èxit educatiu
Científics més
ben preparats
Innovem en
educació
Conservem
espais
naturals
Món Sant
Benet,
referent en
alimentació
Promovem
bons hàbits
Fem
recerca en
alimentació
Impulsem
el talent
creatiu
Pensament
crític
Cultura oberta
a tothom
Sumem
voluntaris
Compartim
el patrimoni