Conservem espais naturals de gran valor social

Conservem i gestionem una xarxa d’espais naturals d’elevat valor ambiental i social, i promovem una educació ambiental a través dels nostres centres de natura.

  • Xarxa d’Espais Natura. Formada per 27 espais visitats per 405.556 persones.
  • 8.154,80 hectàrees gestionades.
  • Projectes LIFE de conservació del territori i la natura.
  • Educació ambiental de qualitat.

72,283

són les persones a les quals ha arribat la nostra acció directa.