Ajudem les persones grans a millorar la qualitat de vida

Ajudem les persones grans a mantenir l’autonomia, les capacitats cognitives i físiques i el benestar emocional el màxim de temps possible.

REMS 1.283 persones
Dina en companyia 301 persones
Prevenció de la
dependència
357 persones
REMS 1.283 persones

REMS (Reforçar i Estimular la Memòria i la Salut): s’adreça a persones que tenen un dèficit de memòria incipient derivat d’una malaltia neurodegenerativa.

Dina en companyia 301 persones

Ofereix un àpat saludable a persones grans que tenen dificultats per gestionar correctament la seva alimentació o viuen soles.

Prevenció de la dependència 357 persones

Impulsa activitats que tenen l’objectiu de mantenir l’autonomia i les capacitats físiques i cognitives de persones grans.

1,941

són les persones grans a les quals hem ajudat a tenir una millor qualitat de vida.