Contribuïm a tenir els científics més ben preparats

Fomentem l’excel·lència, la professionalitat, la passió pel coneixement i la rellevància de la ciència en la vida diària.

Vocacions científiques 1.432 persones
Impuls a la recerca 1.284
Formació universitària 681 persones
Vocacions científiques 1.432 persones

Foment de les vocacions científiques (Joves i ciència, BIYSC, etc.).

Impuls a la recerca 1.284

Impuls a la recerca (Màsters d’excel·lència, Programa Talents, Beques de doctorat per a personal investigador, Màster BIST, Càtedra Ignacio Cirac, etc.).

Formació universitària 681 persones

Formació universitària mediambiental (Campus UAB Alinyà i MónNatura Pirineus i a través de pràctiques formatives).

3,397

són les persones a les quals hem impulsat la vocació científica.