Creem ocupació per a persones amb discapacitat o en risc d'exclusió social

Promovem les empreses socials com a motors per a la creació de llocs de treball per a persones en situació de vulnerabilitat social i en risc d’exclusió, especialment joves.

Cooperativa MANS 51 persones
Horts de Sant Benet 37 persones
Fundació Molí d’en Puigvert 6 persones
Fundació Topromi 91 persones
Persones inserides en empreses 12 persones
197

són les persones en risc d’exclusió social a les quals hem ajudat en el seu desenvolupament laboral.